Maso je pro psy základ výživy

R Updated Listopad 20, 2023
3590
cindie-hansen-cvj-7TZjvA0-unsplash
Štítky
Posouzení surovin

Maso je pro psy nejdůležitějším, vysoce výživným a chutným zdrojem bílkovin

Maso je skeletální svalovina s přirozeně obsaženou nebo přilehlou pojivovou tkání, včetně tuku.

V mase jsou hlavními živinami bílkoviny a tuky. Některé druhy masa jsou více libové (např. kuře nebo králík), naproti tomu vepřové nebo jehněčí maso je zase na tuk bohatší. Výživové hodnoty mas mohou být proto velmi rozdílné. Obsah tuku v mase je také závislý na stupni vykrmenosti a stáří zvířete.

Bílkoviny ze svalových tkání mají optimální složení aminokyselin, vysokou biologickou hodnotu a stravitelnost a jsou proto pro psy obzvláště vhodnou potravinou.

Stravitelnost pojivové tkáně je z důvodů nízké enzymatické odbouratelnosti (využitelnosti) kolagenu nižší, než u svalových tkání (cca 80-85%).

 

    Maso pro psy

Co si můžeme pod pojmem maso pro psy používané v komerčních krmivech představit

Po oddělení zvířecích částí určených pro lidskou spotřebu zbude část, které legislativa určila kategorii Maso a výrobky živočišného původu. Do této kategorie patří také různé druhy masa a další svalové vnitřnosti jako srdce, bránice nebo jazyk pocházející z jatek, jakožto i odřezky ze zpracování masa v jiných potravinových závodech. Patří tam také "strojně oddělené maso" z drůbeže nebo vepřové, což je maso získané mechanickým oddělením kosterní svaloviny od kostí. Výsledkem je kašovitá hmota kterou také nazýváme "separát".

Jedná se o zvířecí části, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu z obchodních důvodů. Je to vše, co zbylo při zpracování masa určeného pro člověka. Tyto zvířecí části jsou potraviny pro psy zcela přirozené a jedná se o surovinu s dobrou stravitelností bílkovin.

Jak definuje maso pro psy AAFCO

"Maso je svalová tkáň včetně tuku z na jatkách poražených savců a je omezena na příčně pruhované skeletální svalstvo, nebo svalové části obsažené v jazyku, bránici, srdci nebo jícnu bez nebo s připojeným tukem, částí kůže, šlach, nervů a cév, které jsou přirozenou součástí masa. Musí být vhodné pro lidskou spotřebu."

Jak definuje maso pro psy EU legislativa

Masové suroviny používané při výrobě krmiv pro psy jsou legislativou zařazeny v kategorii "Maso a výrobky živočišného původu". Jsou to "Všechny masité části poražených teplokrevných suchozemských zvířat v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, dále veškeré výrobky a vedlejší výrobky, vzniklé při zpracování těl nebo části těl teplokrevných suchozemských zvířat".

Dle legislativy mohou výrobci krmiv pro psy označení "maso" používat pouze pokud se jedná o kosterní svalovinu s uvedením živočišného druhu, např. "hovězí maso".

 

Kvalitní maso

Mnozí výrobci v popisech krmiv uvádějí, že používají "kvalitní maso". Také v diskuzních fórech různí "internetoví odborníci" nabádají kupovat krmiva která obsahují kvalitní maso. Nikdo ale neuvádí, co si pod pojmem kvalitní maso představit.

Shora uvedená EU definice masa je velmi široká. Pod pojmem maso mohou být v krmivu jak kusy masa s větším či menším množstvím pojivové tkáně nebo také separát. EU definice pouze stanovuje všeobecnou kvalitu masa používaného v krmivech pro psy. Vzhledem k tomu, že výrobci neuvádějí z kterých zvířecích části maso pochází, musíme vycházet ze kvality stanovené legislativou.

Nenechte se zmást tvrzením, že to či ono krmivo obsahuje kvalitní maso. Pokud krmivo neobsahuje maso z konkrétních zvířecích částí, odpovídá kvalita v něm obsaženého masa kvalitě stanovené v legislativě a je ve všech krmivech více méně stejná.

 

    Syrové maso - čerstvé masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

Syrové maso nebo čerstvé maso je používano pro výrobu “mokrého krmiva”, ale stále častěji se používá i k výrobě suchých krmiv (granulí). Legislativa definuje čerstvé maso takto: "Čerstvým masem" se rozumí maso, včetně masa baleného vakuově nebo v ochranné atmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlazení, zmrazení nebo rychlé zmrazení.

Pokud porovnáváme obsah masa v krmivu je důležité si uvědomit, že syrové maso pro psy obsahuje cca 70% vody (v masové moučce pouze 7-10%). To znamená, že syrové maso je výživově mnohem méně koncentrované než masová moučka a k dosažení stejného množství v sušině je proto třeba syrového masa mnohem více. Pro porovnání: 10% masové moučky obsahuje stejné množství bílkovin a tuku jako 36% syrového masa!

Je třeba si ale uvědomit, že z důvodů zpracování v granulích a v konzervách žádné čerstvé maso být nemůže. Při výrobě konzerv se musí zahřát na minimálně 121°C a při výrobě extrudovaných granulí musí projít teplotou minimálně 90°C.

Zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách musí být:

  • tepelně ošetřeno zahřátím celé hmoty konečného produktu nejméně na teplotu 90 °C;
  • tepelně ošetřeno zahřátím složek živočišného původu nejméně na teplotu 90 °C,
  • vyrobeno, pokud jde o krmnou surovinu živočišného původu, výhradně za použití: vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů z masa nebo masných výrobků, které byly tepelně ošetřeny zahřátím celé hmoty nejméně na teplotu 90 °C,
  • pokud to povolí příslušný orgán, podrobeno ošetření například sušením nebo fermentací, které zaručuje, že krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nepředstavuje nepřijatelná rizika pro zdraví lidí a zvířat

Zdroj: Nařízení Komise (EU) č. 142/2011

 

    Vliv extrudace na stravitelnost masa v granulích

Majitelé psů většinou hledají granule, které obsahují syrové maso. Jako důvod uvádějí, že syrové maso má lepší stravitelnost, než masová moučka.

V časopisu Animal Physiology and Animal Nutrition byla v roce 2017 publikována studie stravitelnosti hrubého proteinu a aminokyselin v proteinových zdrojích používaných v komerčních krmivech pro psy.

Øystein Ahlstrøm, PhD, docent biologických věd Norwegian University of Life Sciences, uvedl: “Zda syrové maso dělá krmivo lepším je zajímavá otázka. Z výsledků naší studie vyplývá, že v porovnání s drůbeží moučkou nezlepšuje syrové maso ani aminokyselinové složení, ani stravitelnost krmiva.

Studie porovnávala extrudované granule obsahující pouze drůbeží moučku s granulemi, ve kterých byla část drůbeží moučky nahrazena syrovým masem. Samotné syrové kuřecí maso mělo stravitelnost 88,2%, drůbeží moučka 80,9%. Oproti očekávání bylo zjištěno, že přidání syrového masa do granulí nezlepšilo jejich celkovou stravitelnost. Tým vědců zjistil, že po provedené extrudaci granulí měly oba zdroje proteinů hodnoty stravitelnosti mezi 80,3 až 81.3%.

Ahlstrøm se domnívá, že příčinou snížené hodnoty stravitelnosti granulí je vysoká teplota při extrudaci. Důkaz vidí v nepoměrném snížení na teplo citlivých aminokyselin při extrudaci.

Citovaná studie:
MT Tjernsbekk et al. (Tjernsbekk MT, TAuson AH, Kraugerus OF, Ahlstrøm O. Raw, mechanically separated chicken meat and salmon protein hydrolysate as protein sources in extruded dog food: Effect on protein and amino acid digestibility. Animal Physiology and Animal Nutrition 2017)

 

Vysoce hodnotná a kvalitní surovina.

Surovina průměrné kvality.

    Masová moučka

Definice masové moučky

"Masová moučka je zpracovaný produkt z tkání savců bez přidané krve, chlupů, rohů, kopyt, kožních odřezků, obsahu vnitřností, žaludku a bachoru s výjimkou množství nezbytného pro správné zpracování." Zdroj: AAFCO

"Masová moučka - produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením a mletím těl nebo částí těl teplokrevných suchozemských živočichů, jejichž tuk lze částečně extrahovat nebo fyzikálně odstranit; nesmí obsahovat rohovinu, štětiny, chlupy a peří, jakož i obsah žaludků a střev." Definice: EU legislativa

Definice drůbeží moučky

"Drůbeží moučka je suchý, zpracovaný produkt vzniklý kombinací svaloviny a kůže, bez nebo včetně s nimi spojenými kostmi, získaný z částí nebo celých těl drůbeže nebo jejich kombinací, bez peří, hlav, pařátů a útrob. Produkt musí být vhodný pro zvířecí krmivo." Definice: AAFCO

"Drůbeží moučka - produkt, který se získává tepelnou úpravou, sušením a mletím odpadů z jatečné drůbeže. Nesmí obsahovat peří." Definice: EU legislativa

Vlk, jako psovitá šelma (předchůdce psa), žere svou ulovenou kořist celou, včetně pojivových tkání, vnitřností a kůže. Masová moučka má prakticky stejný obsah a je pro psa svým složením přirozenou potravinou.

EU legislativa umožňuje několik způsobů výroby masových mouček, od zpracování teplotami od 100 po více než 130 °C. Ke konzervaci se používají syntetické nebo přírodní látky (např směs tokoferolů). Výsledkem je suchý prášek s větším nebo menším obsahem tuku, který se používá v mnoha suchých krmivech.

Na rozdíl od “syrového masa”, které bylo tepelně zpracováno 1x při výrobě granulí, je masová moučka tepelně zpracována 2x - poprvé při výrobě moučky a podruhé při výrobě granulí.

Masová moučka obsahuje pouze cca 10% vody, je tak nutričně koncentrovanější, než syrové maso, které obsahuje zhruba 70% vody (20% syrového masa = cca 7% masové moučky).

Masová moučka obsahuje cca 55% bílkovin a vzhledem k obsahu tkáňových části je její stravitelnost cca o 10% nižší, než masa. Kvalita masové moučky může kolísat dle způsobu zpracování (tepelné, tlakové).

Problémem u masové moučky mohou být skryté konzervanty. Výrobce konečného krmiva totiž nemusí deklarovat jakými konzervanty byla samotná moučka konzervována. Spotřebitel se tak, až na výjimky, většinou nedozví, zda byl v masové moučce použit přírodní nebo chemický konzervant. U krmiv, kde výrobce konzervant masové moučky neuvádí, předpokládáme při hodnocení chemii.

Pojem moučka je obvykle uveden i se zvířecím zdrojem - např. “kuřecí moučka”, jehněčí moučka” atd. nebo také jako “kuřecí masová moučka” ap. Pokud zdroj masa uveden není, pak se používá obecný pojem “masová moučka”, a ta může pocházet z jakéhokoliv zvířete. Široký pojem jako tento, užívají výrobci krmiv poměrně často, protože složení krmiva pravidelně mění anebo proto, že by uvedení podrobného složení kupující odradilo. Je lépe volit masovou moučku pocházející z konkrétního zvířecího zdroje.

 

Dehydrované maso - sušené masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

Dehydrované maso je maso zbavené části vody mechanicko-tepelným zpracováním.

Syrové maso (původem z podniků pro výrobu potravin pro lidi) se rozemele, vzniklá kaše se zahřeje na cca 43° C a z této hmoty se pak pomocí centrifugálního oddělovače oddělí tuk a voda. Konečný výrobek - dehydrované maso - má zbytkový obsah tuku cca 10%.

Tato technologie umožňuje výrobcům suchých krmiv vyrábět krmiva s vyšším obsahem syrového masa. 

Zpracování nízkou teplotou zachovává v mase jeho chuť a nedochází k destrukci v masové bílkovině obsažených aminokyselin.

Sušené maso

Dehydrované maso se může podle potřeby dále dosoušet. Sušení probíhá za teplot až 90°C.

Stále častěji se používá také sušení masa mrazem. Takto sušené maso prakticky neobsahuje žádnou vodu a zachovává si všechny živiny v původním stavu. Maso sušené mrazem (lyofilizované) je součástí krmiv, kde i ostatní suroviny jsou mrazem sušené.

Deklarace dehydrovaného masa v granulích

Výrobcům krmiv v EU používajících sušené suroviny (dehydrované maso ap.) je dovolenoje přepočítat (rekonstituovat) a deklarovat jejich obsah v syrovém stavu. To umožňuje výrobcům krmiv s nízkým obsahem masa posunout maso na přední místa v deklaraci a tak "opticky vylepšit" kvalitu svého krmiva.

Pravidla pro správné označování surovin a jejich deklaraci v krmivech určuje FEDIAF ve svém Code of Good Labeling Practice. Příklad dovolené deklarace: “kuře (50% z dehydrovaných kuřat)”, což odpovídá 50% syrového masa.

Bohužel někteří výrobci toto označení “kreativně” mění aby "opticky vylepšili” hodnotu svého krmiva. Například: "kuře (dehydrované 50%)". Tento výraz sugeruje, že se jedná o 50% dehydrovaného kuřete, ve skutečnosti se ale jedná o 50% masa v syrovém stavu. Při přepočtu obou příkladů na sušinu je rozdíl enormní. Podívejte se, jak mají být suroviny v krmivech deklarovány a jaké zavádějící označování někteří výrobci používají.

 

    Hovězí maso, buvolí masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

V krmivech pro psy bývá hovězí maso také označeno pojmy: syrové hovězí maso, čerstvé hovězí maso, vykostěné hovězí maso, čerstvě připravené hovězí maso, sušené hovězí maso, dehydrované hovězí maso nebo masová moučka. Pokud je daná složka uvedena prostě jako "hovězí maso" jedná se obvykle o čerstvou formu.

Přestože se kvalita hovězího masa v krmivu pro psy může lišit, je hovězí maso obecně považováno za vysoce stravitelnou a velmi chutnou surovinu.

Červené druhy masa, jako např. hovězí obsahují vyšší hladinu cholesterolu, který by měl být omezen na minimum, pokud se váš pes potýká se zdravotními problémy. Červené maso může obsahovat také více purinů a jiných minerálů, kterých by se měli vyvarovat psi s močovými problémy. Je nutno se také zmínit, že hovězí maso patří, na základě mnoha studií, mezi nejčastěji se vyskytující alergeny ze všech druhů mas.

Buvolí maso není z pohledu celosvětové produkce samostatně registrováno a jeho výroba se započítává  do masa hovězího. Uvádí se, že obsahuje méně nasycených tuků, méně cholesterolu a více  minerálních látek než hovězí nebo vepřové a patří do mas dietních.

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

    Drůbeží masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

V krmivech pro psy bývá drůbež použita ve formě syrového masa pod pojmy jako čerstvá drůbež, vykostěná drůbež, čerstvě připravená drůbež, nebo ve formě sušené drůbeže, dehydrované drůbeže, drůbeží moučky. Pokud je složka označena pouze jako “drůbež” jedná se obyčejně o čerstvou formu.

Jako potravní skupina je drůbež zdrojem kvalitních, poměrně levných a velmi chutných bílkovin. V této kategorii jsou zahrnuty produkty ze všech druhů domácí drůbeže, jako jsou kuřata, krůty nebo kachny.

Protože výraz "drůbež" neurčuje ze kterého zvířecího druhu maso pochází, mračí se nad ním mnoho odborníků na psí výživu. Mnohoznačné výrazy, jako drůbež, umožňují výrobcům krmiv měnit složení od šarže k šarži a je velmi těžké rozpoznat problémovou složku krmiva u psů náchylných k potravní nesnášenlivosti.

Jako u všech druhů mas může kvalita drůbeže užívané v krmivech pro psy velmi silně kolísat. Pokud chcete znát více detailů o drůbeži používané v určitém krmivu kontaktujte jeho výrobce.

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

    Krůtí masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

V krmivech pro psy můžeme najít různé deklarace jako např. syrové krůtí, čerstvá krůta, vykostěná krůta, sušené krůtí maso, dehydrované krůtí maso, krůtí moučka. Pokud je na obalu uvedeno pouze "krůtí maso” nebo syrové krůtí maso, jde většinou o syrovou formu.

Krůtí maso je pro psy lehce stravitelné, velmi chutné a poskytuje vynikající zdroj bílkovin. Má nižší obsah kalorií a tuku než kuřecí, a je proto často používáno v dietní a senior stravě. Kvalita masa se v krmivech pro psy může značně lišit. Vždy záleží na výrobci, způsobu chovu a zpracování. 

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

    Kuřecí masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

V krmivech pro psy může být kuřecí deklarováno jako syrové kuřecí, čerstvé kuře, vykostěné kuře, čerstvě připravené kuře nebo sušené kuře, dehydrované kuře, kuřecí moučka. Pokud je složka označena pouze jako “kuře” jedná se obvykle o čerstvou formu.

Kuře je nejpopulárnější maso používané v krmivech pro psy. Je velmi chutné, levné a je výborným zdrojem proteinů. Pro většinu psů je kuřecí maso lehce stravitelné. Jeho velmi široké používání v psích krmivech ale způsobuje vyšší stupeň nesnášenlivosti. Pokud je váš pes mimořádně náchylný k potravní nesnášenlivosti, kuře pro něj nemusí být nejlepší volbou.

Jako u všech mas může kvalita kuřat užívaných v krmivech velmi silně kolísat. Pokud chcete znát více detailů o kuřatech používaných v určitém krmivu kontaktujte jeho výrobce.

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

    Kachní masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

V krmivu pro psy může být kachna nejčastěji deklarována jako kachní syrové maso, čerstvá kachna, vykostěná kachna, čerstvě připravená kachna nebo sušená kachna, dehydrovaná kachna, kachní moučka. Pokud je položka označena pouze jako “kachna” jedná se obvykle o čerstvou formu.

Kachní maso je dobrým zdrojem vysoce kvalitní bílkoviny. Je pro psy snadno stravitelné a má dobré výsledky v chuťových testech. Kachní maso je dobrým zdrojem vitamínu A a B3 (niacinu), jakož i řady minerálů.

Stejně jako u ostatních mas může i kvalita kachního masa v krmivech pro psy kolísat. Pokud chcete znát více detailů o kachnách používaných v určitém krmivu kontaktujte jeho výrobce.

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

    Jehněčí masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

V krmivech pro psy může být jehněčí maso deklarováno také jako syrové jehněčí, čerstvé jehněčí, vykostěné jehněčí, čerstvě připravené jehněčí nebo jako sušené jehněčí, dehydrované jehněčí, jehněčí moučka. Pokud je uvedeno pouze “jehněčí” jedná se většinou o čerstvou formu.

Pro psy je jehněčí výborným zdrojem masa. Většina jehněčího v krmivech pochází ze Spojeného Království nebo Nového Zélandu.

Jehněčí maso, stejně jako většina červených mas, obsahuje vyšší hladinu trans-tuků a cholesterol a také vyšší hladinu purinů a minerálů. Proto platí opatrnost s jeho častým používáním u psů s potížemi močových cest a s onemocněním pohybového aparátu.

Jako u všech mas může i kvalita jehněčího masa velmi silně kolísat. Pokud chcete znát více podrobností o jehněčím používaném v určitém krmivu kontaktujte jeho výrobce.

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

    Vepřové masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

Ve krmivech pro psy bývá nejčastěji vepřové maso deklarováno jako syrové vepřové maso, čerstvé vepřové, vykostěné vepřové, čerstvě připravené vepřové nebo sušené vepřové, dehydrované vepřové, vepřová moučka. Pokud je uvedeno pouze “vepřové” jedná se většinou o čerstvou formu.

Přestože se na vepřové maso dříve pohlíželo jako na maso problémové, je nyní široce uznávané jako dobrý a velmi chutný zdroj pro psy. V krmivech pro psy je zatím vepřové málo zastoupená složka, což jej dělá novým zdrojem proteinů. Krmiva s obsahem vepřového masa mohou být přijatelná pro alergicky citlivé psy, protože je méně pravděpodobné být alergický na potravinu, se kterou se ještě nesetkali.

Vepřové, stejně jako většina mas pocházejících ze savců, obsahuje vyšší hladinu purinů a minerálů, kterých by se měli vyvarovat psi s potížemi močových cest.

Syrové vepřové maso s sebou nese vyšší riziko parazitární nákazy nebo nemocí, než většina jiných mas, proto je nejlépe podávat vepřové vařené. Komerčně nabízené vepřové maso - sušené, konzervované a jinak tepelně zpracované, parazity neobsahuje.

Jako u všech mas může i kvalita vepřového masa užívaného v psích krmivech silně kolísat. Pokud chcete znát více podrobností o vepřovém používaném v určitém krmivu kontaktujte jeho výrobce.

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

    Králičí masoVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

Pod pojmem králík popisujeme králíky z chovu, nebo ulovené zajíce.

V psích krmivech může být králík uveden jako králičí maso, čerstvý králík, vykostěný králík, čerstvě připravený králík, nebo jako sušený králík či dehydrovaný králík. Pokud je složka označena pouze jako “králík” jedná se obyčejně o čerstvou formu.

Přestože stejně jako u ostatních mas i kvalita králíků může v krmivech velmi silně kolísat, je králík obecně považován za vynikající zdroj masa pro psy. Je skvělým zdrojem proteinů, je velmi dobře stravitelný a zcela biologicky vhodný - tzn. věrně se podobá přirozené psí stravě.

Králičí maso se v krmivech pro psy používá docela zřídka, což z něj dělá nový zdroj proteinů. Krmiva s obsahem králičího masa mohou být přijatelná pro alergicky citlivé psy, protože je méně pravděpodobné být alergický na potravinu, se kterou se ještě nesetkali.

syrové maso vs masová moučka vs dehydrované maso

 

Vysoce hodnotná a kvalitní surovina.

    Zvěřina

Za zvěřinu se považují zvířata, která žijí volně v přírodě a jsou lovena. V krmivech pro psy můžeme nalézt tuto zvěřinu: srnčí, jelení, laní, dančí, maso z divokého vepře (divočáka), zaječí, králičí, bažantí, maso z divokých hus a kachen, kamzíka, muflona, antilopy, bizona a losa. Setkat se v krmivech můžeme i s exotickou zvěřinou jako je: pštros a klokan.

Maso ze zvěřiny patří mezi masa červená, je tužší a má nízký obsah tuku. Každý druh zvěřiny má vlastní osobitou chuť a vůni. Maso ze zvěřiny má vyšší obsah bílkovin, obsahuje vitamíny skupiny B a minerální látky (sodík, draslík, železo, fosfor). Maso volně se pasoucích zvířat obsahuje mnohem více omega 3 mastných kyselin, než maso zvířat krmených.

Vzhledem k jejich malé rozšířenosti je maso z divočiny vhodným zdrojem bílkovin pro psy trpícími alergiemi na široce používaná masa, jako např. kuřecí.

 

    Bachor - dršťkyVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

Jde o vysoce kvalitní složku potravin bohatou na prospěšné živiny. V psím krmivu mohou být dršťky použity v syrové formě (syrové dršťky), nebo jako sušené dršťky. Když je na obalu uvedeno složení pod názvem "dršťky" jde obvykle o čerstvou formu. Dršťkami rozumíme  žaludek (bachor) přežvýkavců - obvykle od krav, ale také ovcí, koz, prasat a jelenů.

Dršťky jsou pro psy vysoce výživné a snadno stravitelné. Jsou bohaté na bílkoviny a tuky a jsou dobrým zdrojem esenciálních olejů. "Zelené dršťky" jsou dršťky ponechané v původním stavu, tedy dršťky, které nebyly vyčištěné, odbarvené nebo jinak zpracované. Zelené dršťky ponechané v původním stavu obsahují vysoké hladiny probiotik, včetně přátelských bakterií a trávicích enzymů prospívajících psímu trávení a jsou proto velmi vhodné k přípravám dietních jídel (trávící, ledvinové, močové potíže).

 

    JátraVysoce hodnotná a kvalitní surovina.

Výživové vlastnosti jater se liší dle druhu zvířete. Celkově jsou ale játra široce uznávaná jako výjimečně prospěšná a výživově hustá potrava pro psy. Játra jsou bohatá na vitamin B12 a vitamin A, měď, foláty (kyselina listová), riboflavin, riboflavin B2, niacin B3, kyselina pantothenová B5, pyridoxin B6, kyselina listová B9, kobalamin B12 a selen. Obsahují také značné množství vitamínu C, zinku, fosforu a železa. Jsou snadno stravitelná a velmi chutná.