Akrylamid v granulích pro psy

R Updated Duben 11, 2023
3602
Akrylamid v granulích pro psy
Štítky
  • Granule pro psy
  • Krmení psů
  • Krmivo pro psy
  • Zdraví psa

V roce 2002 zveřejnili švédští vědci studii ve které odhalili, že velké množství tepelně zpracovaných potravin obsahuje akrylamid. Akrylamid je látka o které se vědci domnívají, že je karcinogenní. Spolkový institut pro hodnocení rizikovosti (Německo) zveřejnil, že akrylamid pro člověka představuje vážné zdravotní riziko.

Publikované studie uvedly, že významným reakčním mechanismem vedoucím ke vzniku akrylamidu v tepelně zpracovaných potravinách jsou Maillardovy reakce. Během nich dochází k tvorbě celé řady žádoucích senzoricky aktivních látek, ale i některých toxických sloučenin s mutagenními a karcinogenními vlastnostmi.

Akrylamid vzniká při tepelném zpracování potravin obsahujících škrobnaté látky jako jsou brambory a obiloviny, bez přídavku vody. Stopy akrylamidu se mohou nalézat i ve vařených potravinách, ale významné množství se nachází především v potravinách zpracovaných při teplotách nad 120°C. Optimální teplota pro tvoření akrylamidu je kolem 180°C.

Nejvíce akrylamidu se vyskytuje ve výrobcích pečených, smažených nebo pražených, kdy klesá obsah vody a zvyšuje se teplota potraviny. Maso, ryby a zelenina jsou zatíženy méně.

Nejvyšší koncentrace akrylamidu byly zjištěny v bramborových lupínkách, hranolkách, keksech, krekrech, sucharech, křehkém chlebu (Knäckerbrot) a snídaňových cereáliích.

Journal of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences v Brně publikoval v roce 2013 studii, ve které byl měřen obsah akrylamidu u 5 náhodně vybraných extrudovaných granulí pro psy. Přestože rozdíly mezi granulemi byly značné (106 - 358 μg/kg), byly jeho koncentrace označeny jako mírné. Zde pro porovnání obsahy akrylamidu v sucharu 72 μg/kg a křehkém chlebu (Knäckerbrot) 980 μg/kg, které byly použity jako reference.
Je nutno poznamenat, že se jednalo o granule s vysokým obsahem obilovin.

Je překvapující, že vzhledem k technologii výroby granulí pro psy (vaření vlhké/mokré směsi surovin při teplotách mezi 100 - 140°C), obsahovaly granule takové množství akrylamidu.

Je možné se domnívat že akrylamidy mohly vzniknout když použité škrobovité suroviny byly předem tepelně zpracovávány (z důvodů zlepšení jejich stravitelnosti), a/nebo při sušení extrudovaných granulí (kdy teploty u některých výrobců dosahují až 170°C).