Kompletní krmivo pro psy

Kompletní krmiva jsou nejoblíbenější volbou majitelů psů. Aby byla "kompletní”, musí obsahovat všechny živiny, které váš pes potřebuje a v dostatečném množství.

Hlavním zástupcem kompletních krmiv jsou suchá krmiva (granule pro psy). Také některé konzervy pro psy nebo syrová krmiva (mražené) splňují požadavky kompletního krmiva.

Živinové složení kompletních krmiv musí odpovídat závazným doporučením, která vydávají AAFCO (Association of American Feed Control Officials) v USA a FEDIAF (The European Pet Food Industry Federation), platných v rámci Evropské unie.

Tyto standardy uvádějí pouze minimální hodnoty živin. Tvrzení, že jsou nutričně vyvážené, znamená pouze to, že splňují standardy AAFCO nebo FEDIAF.

EU regulace definují kompletní krmivo jako “krmivo, které vzhledem ke svému složení je dostačující pro denní dávku". Dávku pak definuje jako “průměr celkového množství potravin potřebných denně pro určité domácí zvíře, jeho věkovou kategorii, životnímu stylu nebo jeho aktivitě tak, aby pokryla veškerou jeho potřebu výživových látek a energie”.

To by mělo znamenat, že bychom si měli být jisti, že kompletní krmivo má vše co náš pes potřebuje aby byl zdravý a fit. Protože mnoho výrobců doporučuje krmit jenom jejich krmivem, je důležitost výživové kompletnosti krmiv pro psí zdraví centrální. A je to právě tento předpoklad, který je zastánci psů na celém světě stále více kritizován.

Hlavní kritika směřuje na doporučené výživové požadavky pro kompletní krmiva pro psy. V Evropě jsou výživové směrnice vydávány Evropskou federací výrobců krmiv pro domácí zvířata (FEDIAF  The European Pet Food Industry Federation), která zároveň zastupuje a hájí zájmy evropských výrobců krmiv pro domácí zvířata. Její doporučované hodnoty živin jsou založeny na “vědeckých studiích (včetně NRC 2006) a nepublikovaných údajů z průmyslu”.

Organizace The Association for Truth in Pet Food (Asociace pro pravdu v krmivech pro domácí zvířata) během svého vyšetřování odhalila, že NRC (National Research Council v USA) má velmi silné vztahy se všemi velkými korporacemi v oblasti výroby krmiv pro domácí zvířata.

Z toho vyplývá, že krmivový průmysl vydává směrnice sám sobě. Ozývají se silné hlasy, že kvůli tak zřejmému konfliktu zájmů by se u jimi vydaných doporučení mohlo spíš jednat o ochranu vlastních zájmů, než o úsilí ke zlepšení výživové kvality krmiv.

Je to jen náhoda, že FEDIAFem doporučený obsah bílkovin pro dospělé psy 18% v sušině je shodný s jeho obsahem v krmivech s vysokým obsahem sacharidů a nízkým obsahem masa, které jejich největší členové chrlí na trh?

Je tady také otázka kvality výživových látek. Je stále více zřejmé, že zdroj surovin a biologická hodnota jejich bílkovin (např. bílkoviny z masa vs. bílkoviny z rostlinných derivátů) jsou pro určení kvality krmiva rozhodující. Doporučení FEDIAF se o surovinové kvalitě ale vůbec nezmiňuje. Také toto nahrává výrobcům podřadných krmiv.

Navíc, kompletní a vyvážené krmivo neznamená optimální. Takže v současné definici je kompletní krmivo v podstatě jenom mýtus.

Pokud ale budete vybírat kvalitní krmiva pro psy s hodnotnými surovinami v různých variacích, můžete si být jisti, že žádné výživové spektrum nebude chybět. Míchání nebo střídání dvou nebo více vysoce kvalitních krmiv je dobrý nápad stejně, jako obohacení krmiva o zdravé přídavky jako zelenina, ovoce nebo maso. Více v článku Krmivo pro psy - jak a čím krmit psy.