Hypoalergenní krmivo pro psy

hypoalergenni krmivo 45x45Výraz “hypoalergenní” znamená “pod normálem” nebo “lehce alergický”, jinými slovy “mající nízkou pravděpodobnost vyvolat alergickou reakci”. Používá se pro označení produktů, které nevyvolávají žádné nebo vyvolávají méně alergických reakcí.

Vzhledem k tomu, že prakticky každá složka krmiva může být pro určitého psa alergenem, je nemožné nastavit všeobecně platné pravidlo, které by určovalo, které krmivo je hypoalergenní a které ne. To vede k tomu, že prakticky každý výrobce má volnou ruku označit přívlastkem “hypoalergenní” kterékoliv krmivo bez ohledu na jeho složení.

Z označení hypoalergenní krmivo se tak stal pouze marketingový stimul, který je pro spotřebitele zavádějící.

 

Které potraviny mají potenciál vyvolat potravinovou alergii

Standardní krmiva často obsahují hovězí, pšenici, sóju a její deriváty, drůbež, kukuřici, jehněčí, ryby. Dle různých zdrojů se 65 až 80% potravních alergií připisuje hovězí, mléčné, sojové a pšeničné bílkovině.

 

Co by mělo hypoalergenní krmivo splňovat

  • minimální paletu surovin a pokud možno pouze jeden zdroj živočišného proteinu a sacharidů
  • vysoce stravitelné suroviny známé pro svoji nízkou pravděpodobnost vyvolat alergickou odezvu
  • nízký počet doplňujících složek

Nízký počet surovin ze kterého je krmivo složeno snižuje pravděpodobnost, že bude obsahovat alergenní zdroj.

Novodobá hypoalergenní krmiva obsahují takzvaný “novel protein” (neobvyklý protein). Jedná se o maso těch zvířat, u kterých se předpokládá, že s nimi ještě pes nepřišel do styku (králík, bažant, zvěřina, klokan, pštros, los ap.). Pravděpodobnost alergické reakce se tímto snižuje.

My označujeme logem “hypoalergenní” krmiva, která neobsahují nejčastěji udávané alergeny jako jsou: hovězí maso, pšenice (a jejich deriváty), mléčné a sojové produkty. Toto logo slouží pouze jako pomoc při výběru hypoalergenního krmiva a nevypovídá o jeho jiných kvalitách.