Ancestrální dieta

Výraz ancestrální dieta je používán k označení psích krmiv, které by měly odpovídat tomu, co pravděpodobně žrali pravěcí psi.

Ancestrální dieta je módní trend v krmení psů, který podobně jako paleo dieta u lidí, vychází z myšlenky jíst  stravu kterou žrali psí předkové. Pes, jak tvrdí, byl vyvinut tak, aby tuto stravu nejlépe využil a strávil.

Co ale vlastně žrali pravěcí psi? Odpověď je závislá na tom, jak daleko dozadu se budeme dívat. Pro většinu psích majitelů a výrobců krmiv jsou předkové psů (než byli před 20 až 30 tisíci lety domestikováni) vlci. Dle nich by krmiva označovaná jako ancestrální měla mít vysoký obsah masa a velmi malý nebo žádný obsah obilovin a měla by být jen málo (nebo vůbec) tepelně upravená.

O tom, jak se psi po jejich domestikaci vyvíjeli, se ale stále vedou diskuze.

Za předpokladu, že doba reprodukce jedné psí generace jsou 2 roky, žije pes s člověkem již 10 tisíc psích generací. Během této doby pes většinou žral zbytky lidské stravy, která postupem času obsahovala méně masa a pes si tak přivykl žrát obiloviny a jiné druhy potravy spolu s člověkem. Při výběru psů zřejmě dával člověk přednost psím jedincům, kteří žrali všechno co dostali. Z toho vyplývá silný argument pro ancestrální dietu obsahující vedle masa také obiloviny, a která je alespoň zčásti vařená.

Bohužel neexistuje studie, která by prokázala která z obou verzí ancestrální diety je pro psa skutečně přínosnější. Podstatné ale je, že obě verze kladou důraz na kvalitní, přírodní a průmyslově nezpracované suroviny a odmítají všechny vysoce problematické složky jako pšenice, přidaná sůl nebo cukr, chemické doplňky ap.. Zkušenosti ukazují, že obě verze jsou pro psy mimořádně prospěšné, takže není nutno volit buď jedno nebo druhé.

Naneštěstí, výrobci krmiv velmi rychle pochopili působivost tohoto výrazu, který se stává stále rozšířenější. Výraz ancestrální dieta naleznete “naplácnutý” na nejrůznějších druzích krmiv, jejichž obsah ani zdaleka nepřipomíná žádnou z verzí ancestrální diety.

Přečtěte si proto dvakrát deklaraci surovin, než se rozhodnete.