Vápník a fosfor

Vápník a fosfor

Na obalu komerčních krmiv musí být obsah vápníku a fosforu uveden. Množství těchto minerálů v komerčních krmivech se uvádí v procentech.

Poměr vápníku k fosforu by měl být 1,3 až 2 : 1, čehož je skoro vždy dosaženo. Větším odchylkám, zejména  výraznějšímu poklesu pod poměr 1 : 1 je třeba se vyvarovat. Důležité jsou ale i samostatné hodnoty těchto minerálů.

V suchých krmivech je pro dospělého psa obsah vápníku nad 1,4% příliš vysoký. Příliš vysoký obsah vápníku může vést k močovým kamenům nebo způsobit sekundární deficit mědi nebo zinku, což může mimo jiné vyvolat problémy se srstí. Extrémní nadbytek vápníku (jakož i magnézia a železa) narušuje stravitelnost fosforu. Na druhé straně nízký obsah vápníku v krmivu může způsobit uvolňování vápníku ze skeletu psa.

Obsah fosforu v krvi psa kolísá v závislosti na stáří a krmivu. Nadbytek fosforu musí psí organizmus eliminovat přes ledviny. Nedá se vyloučit, že při výrazném předávkování fosforem, především ve vyšším věku a při ochabující funkci ledvin, může dojít k jejich poškození.

Obvyklý a doporučený obsah vápníku a fosforu v granulích

 Granule - obvykleDospělý pes(1)Dospělý pes(2)Psí senior(2)
Vápník 0,9 - 2,5% 0,5 - 2,5% 0,8 - 1,2% 0,8 - 1,2%
Fosfor 0,8 - 1,9% 0,4 - 1,6% 0,6 - 0,9% 0,4 - 0,8%

Zdroje: (1) = doporučení FEDIAF pro dospělé psy,  (2) = doporučení Jürgen Zentek

V komerčně nabízených suchých krmivech (granule) je koncentrace vápníku a fosforu většinou velmi vysoká. Vyšší obsah vápníku a fosforu způsobují masové moučky (především hovězí, jehněčí a masové moučky ze zvěřiny), které obsahují větší či menší množství kostí.

Doporučené množství vápníku a fosforu pro psy v různých životních fázích

Pro udržení normálních hodnot v organismu je u dospělých psů denní přísun vápníku cca 80 mg a fosforu 60 mg na 1 kg hmotnosti psa dostačující. Intenzivní aktivita potřebu těchto minerálů nezvyšuje, neboť nedochází k žádným ztrátám. U gravidních fen v posledních 4 týdnech gravidity je spotřeba vápníku a fosforu dvojnásobná. U kojících fen stoupá v závislosti na množství štěňat na 2 až 5 násobek.

    • méně než 4 štěňata = váp. 250mg/kg a fosf. 175mg/kg váhy feny,
    • 4 - 6 štěňat = váp. 425mg/kg a fosf. 290mg/kg váhy feny,
    • více než 6 štěňat = váp. 495mg/kg a fosf. 335mg/kg váhy feny.

Doporučení pro dospělé psy: vápník: 80mg/kg váhy psa, fosfor: 60mg/kg váhy psa. Doporučené množství by nemělo být překročeno o více než dvojnásobek.

U štěňat závisí množství vápníku a fosforu na váze v dospělosti a stáří stěněte.

Psí senioři

Množství vápníku zůstává stejné jako u dospělých psů. Je ale nutné vyhnout se předávkování fosforem a jeho obsah omezit na 50mg/kg váhy psa na den, u velmi starých psů dokonce až na 30mg/kg váhy psa.