Vápník a fosfor

Vápník a fosfor

Na obalu komerčních krmiv musí být obsah vápníku a fosforu uveden. Množství těchto minerálů v komerčních krmivech se uvádí v procentech.

Poměr vápníku k fosforu by měl být 1,3 až 2 : 1, čehož je skoro vždy dosaženo. Větším odchylkám, zejména  výraznějšímu poklesu pod poměr 1 : 1 je třeba se vyvarovat. Důležité jsou ale i samostatné hodnoty těchto minerálů.

V suchých krmivech je pro dospělého psa obsah vápníku nad 1,4% příliš vysoký. Příliš vysoký obsah vápníku může vést ke vzniku močových kamenů nebo způsobit sekundární deficit mědi nebo zinku, což může mimo jiné vyvolat problémy se srstí. Extrémní nadbytek vápníku (jakož i magnézia a železa) narušuje stravitelnost fosforu. Na druhé straně nízký obsah vápníku v krmivu může způsobit uvolňování vápníku ze skeletu psa.

Obsah fosforu v krvi psa kolísá v závislosti na stáří a krmivu. Nadbytek fosforu musí psí organizmus eliminovat přes ledviny. Nedá se vyloučit, že při výrazném předávkování fosforem, především ve vyšším věku a při ochabující funkci ledvin, může dojít k jejich poškození.

 

Obvyklý a doporučený obsah vápníku a fosforu v granulích

 Granule - obvykleDospělý pes(1)Dospělý pes(2)Psí senior(2)
Vápník 0,9 - 2,5% 0,5 - 2,5% 0,8 - 1,2% 0,8 - 1,2%
Fosfor 0,8 - 1,9% 0,4 - 1,6% 0,6 - 0,9% 0,4 - 0,8%

Zdroje: (1) = doporučení FEDIAF pro dospělé psy,  (2) = doporučení Jürgen Zentek

V komerčně nabízených suchých krmivech (granule) je koncentrace vápníku a fosforu většinou velmi vysoká. Vyšší obsah vápníku a fosforu způsobují masové moučky (především hovězí, jehněčí a masové moučky ze zvěřiny), které obsahují větší či menší množství kostí.

 

Doporučené množství vápníku a fosforu pro psy v různých životních fázích

Dospělí psi

Pro udržení normálních hodnot v organismu je u dospělých psů denní přísun vápníku cca 80 mg a fosforu 60 mg na 1 kg hmotnosti psa dostačující. Intenzivní aktivita potřebu těchto minerálů nezvyšuje, neboť nedochází k žádným ztrátám.

Doporučení pro dospělé psy: vápník: 80mg/kg váhy psa, fosfor: 60mg/kg váhy psa. Doporučené množství by nemělo být překročeno o více než dvojnásobek.

Gravidní feny

U gravidních fen v posledních 4 týdnech gravidity je spotřeba vápníku a fosforu dvojnásobná. U kojících fen stoupá v závislosti na množství štěňat na 2 až 5 násobek.

    • méně než 4 štěňata = váp. 250mg/kg a fosf. 175mg/kg váhy feny,
    • 4 - 6 štěňat = váp. 425mg/kg a fosf. 290mg/kg váhy feny,
    • více než 6 štěňat = váp. 495mg/kg a fosf. 335mg/kg váhy feny.

Štěňata

U štěňat závisí množství vápníku a fosforu na váze v dospělosti a stáří stěněte.

Psí senioři

Množství vápníku zůstává stejné jako u dospělých psů. Je ale nutné vyhnout se předávkování fosforem a jeho obsah omezit na 50mg/kg váhy psa na den, u velmi starých psů dokonce až na 30mg/kg váhy psa.